Gebiedsproces Zuiderveen

Brief Nobian aan gemeenteraad Oldambt: Informatievoorziening m.b.t. voorgenomen zoutwinning

De afgelopen periode is gebleken dat er naast veel vragen over de voorgenomen zoutwinning in het gebied Zuiderveen, ook een aantal misverstanden leven. Om deze misverstanden weg te nemen, heeft Nobian op 30 november jl. een brief gestuurd aan de gemeenteraad en B&W van Oldambt. We geven in deze brief aanvullende informatie over de voorgenomen en huidige zoutwinning. Daarin gaan we onder andere in op de aangevraagde evaluatieboring en het afsluiten van de bestaande cavernes in Heiligerlee.


De brief kunt u hieronder downloaden.