Gebiedsproces Zuiderveen

Omgeving


Veiligheid, duurzaamheid en oog hebben voor de omgeving zijn voor Nobian belangrijke waarden en staan aan de basis van wat we doen. Voor het project Zuiderveen komt dit tot uiting in bijvoorbeeld ons participatietraject en de veiligheidsmaatregelen die we nemen. Ontdek hoe wij invulling geven aan deze onderdelen van het gebiedsproces door op een van onderstaande thema's te klikken.