Gebiedsproces Zuiderveen

VeiligheidVeiligheid is een van Nobian's kernwaarden en loopt dan ook als een rode draad door het gebiedsproces heen. Zowel aan veiligheid als onze kennis van de ondergrond blijven we voortdurend werken. Dat is een proces dat nooit af is, nieuwe inzichten worden direct toegepast. 

Hoe garandeert Nobian een veilige en verantwoorde zoutwinning?

Als basis voor een veilige en verantwoorde zoutwinning kijkt Nobian naar de gehele levenscyclus van een zoutwinlocatie. Bovengronds en ondergronds. Vanaf de ontwerpfase tot aan nazorg van de caverne (ondergronds deel van de zoutwinlocatie). In het overzicht hieronder kun je zien in welke fase wij welke stappen nemen. Een aantal hiervan zijn volgens de wet verplicht, een aantal voeren wij vrijwillig uit.

Metingen

Wij voeren doorlopend metingen uit in en rond onze cavernes om direct in te kunnen spelen op korte en lange termijn ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door het gebruik van meetnetwerken, waarmee wij continu informatie verzamelen over seismische activiteit in en rondom onze cavernes.

Afsluiting cavernes

Nobian heeft veel ervaring met het afsluiten van zoutwinningslocaties en cavernes die vergelijkbaar zijn met de voornemens in Zuiderveen. Deze ervaring hebben we bijvoorbeeld opgedaan in Stade, Duitsland (2005-2006) en in Mariager, Denemarken (2021). Daarnaast loopt er sinds 2020 een afsluitprogramma in Hengelo. Naar verwachting zullen eind 2023 87 van de ruim 300 putten afgesloten zijn.

Cavern Closure Consortium (CCC)

Ondertussen loopt er een uitgebreid onderzoek naar de diepe ondergrond om verschillende afsluitscenario’s voor grote cavernes te onderzoeken. Dit heet het Cavern Closure Consortium (CCC) en is in 2019 door Nobian in gang gezet. Het CCC is een groep experts die wereldwijd erkend worden voor hun kennis op het gebied van cavernes en gesteente mechanica. Zowel het ministerie van EZK als SodM worden in alle fasen van het onderzoek geïnformeerd, waarbij de uitkomsten worden besproken en door Nobian toegelicht. De opgedane kennis wordt ingezet bij zowel het bepalen van de meeste geschikte wijze van afsluiting alsook bij het ontwerpen van nieuwe cavernes.