Gebiedsproces Zuiderveen

Op locatieIn 2021 is Nobian gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een zoutwingebied in Zuiderveen. Dit gebied bestaat uit nieuwe zoutwinlocaties, cavernes, een pompstation, infrastructuur en verbindend leidingwerk. Tijdens het gebiedsproces volgen wij onder andere een juridisch traject en doorlopen wij met de omgeving het participatietraject. Bovendien onderzoeken wij door middel van een evaluatieboring - ook wel proefboring genoemd - de ondergrond om onze aannames over de zoutlaag te kunnen bevestigen.

Evaluatieboring

Met de evaluatieboring - ook wel proefboring genoemd - verzamelen we informatie over de samenstelling van het zout in de ondergrond. Deze informatie is nodig om de informatie die er nu al is over de ondergrondse zoutlaag bij Zuiderveen te kunnen bevestigen. Als dit zo blijkt te zijn, dan zullen we de gegevens ook gebruiken voor het technische deel van het ontwerp voor het voorgenomen zoutwingebied bij Zuiderveen.  

De locatie van de evaluatieboring heeft een tijdelijk karakter. Of Nobian de locatie van de evaluatieboring ook kan inzetten als zoutwinlocatie is een onderwerp dat zal worden besproken in het participatietraject. De verleende vergunning geeft alleen toestemming voor het doen van een evaluatieboring.

Op 29 mei 2024 publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning voor een evaluatieboring bij Zuiderveen. Meer informatie daarover kunt u op deze pagina terugvinden.