Gebiedsproces Zuiderveen

Op locatieIn 2021 is Nobian gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een zoutwingebied in Zuiderveen. Dit gebied bestaat uit nieuwe zoutwinlocaties, cavernes, een pompstation, infrastructuur en verbindend leidingwerk. Tijdens het gebiedsproces volgen wij onder andere een juridisch traject en doorlopen wij met de omgeving het participatietraject. Bovendien onderzoeken wij door middel van een evaluatieboring de ondergrond om onze aannames over de zoutlaag te kunnen bevestigen.

Evaluatieboring

Onderdeel van het gebiedsproces is dat Nobian eerst een evaluatieboring moet doen om kennis van de ondergrond op te doen. Deze informatie is nodig om een veldontwerp voor het beoogde zoutwinningsgebied te maken.

De locatie van de evaluatieboring heeft een tijdelijk karakter. Deze locatie kan alleen een zoutwinningslocatie worden als dit uit het gebiedsproces naar voren komt en we daarvoor een nieuwe vergunning krijgen. 

De vergunning voor de evaluatieboring is aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De vergunning voor de evalutieboring en die voor het winningsplan doorlopen aparte processen. Wij verwachten begin 2024 een ontwerpbesluit op de evaluatieboring. Na het besluit start een periode om een zienswijze, ofwel een formele reactie, in te dienen.