Gebiedsproces Zuiderveen

Zoutwinning


Sinds de jaren 50 wint Nobian zout in Groningen, bij Heiligerlee (gemeente Oldambt) en Zuidwending (gemeente Veendam). Nu de zoutwinlocaties in deze gebieden het einde van hun productieproces naderen, zijn we op zoek naar nieuwe locaties. Het gebied Zuiderveen lijkt daarvoor zeer geschikt. Het zout ligt hier dicht bij het oppervlakte waardoor het goed toegankelijk is voor veilige, verantwoorde en duurzame zoutwinning.

Zoutwingebied

Om zout te kunnen winnen uit de diepe ondergrond, moet Nobian zoutwinlocaties maken. Een zoutwinlocatie (wellpad) bestaat uit een zouthuisje met wat verharding. In het zouthuisje zit een afsluiter (wellhead) waaraan buizen zijn gekoppeld. Deze buizen gaan naar de caverne in de diepe ondergrond. ​

De zoutwinlocaties in een gebied zijn met leidingen aan een pompstation verbonden. Het pompstation transporteert het pekelwater, dat via een zoutwinlocatie uit de caverne komt, naar de zoutfabriek in Delfzijl.

Hoe werkt zoutwinning?

Nobian wint het zout door water in de ondergrondse zoutberg te pompen en zo het zout op te lossen. Vervolgens pompen we dit zoute water - ook wel pekel genoemd - naar boven. Daardoor ontstaan, honderden meters diep, holle ruimtes (cavernes). Hiertoe wordt een diep gat geboord waarin twee in elkaar geschoven buizen worden geplaatst. Via de binnenbuis wordt water in de ondergrondse zoutlaag gepompt. Daardoor lost ter plaatse het zout op. Het opgeloste zout, de pekel, wordt via de buitenbuis naar boven gedrukt. Dit oplosproces, het zogenoemde uitlogen, vergt tijd. Daarom duurt het productieproces ook zo'n gemiddeld 8 jaar. Het pekel transporteren we naar onze zoutfabriek in Farmsum, bij Delfzijl.

Tussen de cavernes zit een afstand van minimaal 100 meter (pilaardikte). Elke vijf jaar voeren we een sonarmeting uit om de exacte vorm en grootte van de caverne in 3D in beeld te brengen. Door de vorm en grootte van de caverne te controleren kunnen we op een veilige manier zout blijven winnen.