Gebiedsproces Zuiderveen

Nobian ontvangt ontwerpbesluit voor vergunning evaluatieboring bij ZuiderveenOp 29 mei 2024 publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning voor een evaluatieboring bij Zuiderveen. 

Met de evaluatieboring verzamelen we informatie over de samenstelling van het zout in de ondergrond bij Zuiderveen. Deze gegevens zijn nodig voor het ondergrondse deel van het ontwerp van de voorgenomen zoutwinning. De bovengrondse aspecten, zoals het ontwerp en de ligging van de beoogde zoutwinlocaties staan nog niet vast en zijn onderdeel van het participatietraject. Deze vallen buiten de procedure van het eerder genoemde ontwerpbesluit.

Zowel de evaluatieboring als het participatietraject zijn onderdeel van het gebiedsproces in Zuiderveen.

Tijdelijk karakter

De evaluatieboring is een tijdelijke activiteit, die plaats zal vinden nabij Zuiderveen 19 in Winschoten (zie donkergroene ster op kaart hiernaast). De werkzaamheden, inclusief voorbereiding en nazorg, zullen verspreid plaatsvinden over een periode van één jaar. De boring zelf duurt ongeveer 5-7 weken. Na de boring worden alle installaties weer verwijderd. De vergunning geeft alleen toestemming voor het doen van een evaluatieboring. 


Inloopbijeenkomst en procedure

Het ministerie van EZK organiseert op dinsdag 11 juni een inloopbijeenkomst in Cultuurhuis De Klinker te Winschoten. Deze bijeenkomst gaat over het ontwerpbesluit op de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de evaluatieboring. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen bewoners ter plekke een zienswijze indienen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Nobian zullen ook bij deze inloopbijeenkomst aanwezig zijn om uitleg te geven. Meer informatie over de inloopbijeenkomst is hier terug te vinden: mijnbouwvergunningen.nl/events.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie van de omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Voor meer informatie over de publicatie van de omgevingsvergunning verwijzen wij naar de website mijnbouwvergunningen.nl/zuiderveen.

Omgeving

Wij begrijpen dat de activiteiten in relatie tot de evaluatieboring mogelijk impact kunnen hebben op de omgeving en op u als bewoner. Nobian zet zich er actief voor in om hinder van de evaluatieboring zoveel mogelijk te beperken. Direct omwonenden zullen we hierover tijdig informeren. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen aan Nobian. Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Noord-Nederland, Ellen de Waard, via ellen.dewaard@nobian.com en/of 06-4114 4192. Persvragen kunnen gestuurd worden naar media.relations@nobian.com