Gebiedsproces Zuiderveen

Nu ter inzage: Participatieplan voorgenomen zoutwinning bij ZuiderveenNobian heeft het voornemen om bij Zuiderveen een nieuw zoutwingebied te ontwikkelen. De voorgenomen zoutwinning van Nobian bij Zuiderveen duurt meerdere jaren en heeft op verschillende manieren een effect op de omgeving. Participatie en dus het tijdig betrekken van bewoners, omwonenden en de lokale overheid is daarom zeer belangrijk tijdens de voorbereidingen voor een nieuw te ontwikkelen zoutwingebied bij Zuiderveen. 


Participatieplan

Als onderdeel van het gebiedsproces Zuiderveen kunnen bewoners en omwonenden participeren tijdens het participatietraject. Tot op heden hebben we al input vanuit de omgeving meegenomen tijdens keukentafelgesprekken en een informatiebijeenkomst. De volgende stap in het participatietraject is om input uit de omgeving op te halen met betrekking tot de ontwerpfase. In het kader van deze fase heeft Nobian, onder meer in afstemming met de provincie Groningen en de gemeente Oldambt, een participatieplan opgesteld. In dit plan kunt u lezen hoe en wanneer de omgeving op de hoogte blijft en hoe de omgeving met ons mee kan denken. 


Inzien en reageren op participatieplan

Het participatieplan kunt u op de pagina Belangrijke documenten openen. Heeft u na het lezen van dit plan vragen of suggesties voor verbetering dan horen wij dat graag. Dit kunt u doen door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven via een van de volgende contactmogelijkheden: 


Gebiedsproces zoutwinning Zuiderveen

E-mail: gebiedsproces.zuiderveen@nobian.com


Open inloop Heiligerlee

Elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur (behalve op feestdagen)

Locatie: Tranendallaan 17, 9678 PB Westerlee


Omgevingsmanager Ellen de Waard

E-mail: ellen.dewaard@nobian.com

Telefoonnummer: 06-41144192 (Ellen is ook bereikbaar via Whatsapp).


NobianApp (of BouwApp)

Te downloaden via de Apple Store of Google Play. Uw reacties op het participatieplan nemen we mee om het participatieplan of de resultaten van participatieronde 1 bij te stellen. Wij actualiseren het participatieplan bij een nieuwe projectfase. Dan wordt het plan opnieuw gepubliceerd.


Geen formeel document

Voor initiatiefnemers, zoals Nobian, is participatie een aanvraagvereiste vanuit de Omgevingswet. De initiatiefnemer moet bij het aanvragen van een omgevingsvergunning aangeven wat hij aan participatie heeft gedaan en wat de resultaten zijn. Maar op welke manier hij invulling aan participatie geeft, is een eigen keuze. Dit participatieplan is daarom geen formeel document maar vooral bedoeld als kennisgeving over hoe wij participatie vormgeven. De inhoud van het participatieplan sluit wel aan op de nieuwe Omgevingswet.