Gebiedsproces Zuiderveen

Terugblik inloopbijeenkomst

Stand van zaken Heiligerlee en Zuiderveen

Op maandagavond 24 juni organiseerde Nobian een inloopbijeenkomst in Westerlee. Tijdens deze avond hebben we bewoners en leden van de gemeente(raad) kunnen informeren over een drietal thema's: bestaande zoutwinning Heiligerlee, voorgenomen nieuwe zoutwinning Zuiderveen en de evaluatieboring bij Zuiderveen. 

De posters van de bijeenkomst kunt u hier inzien:

Heeft u vragen naar aanleiding van de inloopbijeenkomst en de informatie die daar gedeeld is? Neem dan contact op met omgevingsmanager Ellen de Waard via:
E: ellen.dewaard@nobian.com
M: 06 41 14 41 92
(bij geen gehoor, kunt u Ellen ook bereiken via Whatsapp)